Zanim bedziemy planować wizje wkładu kominkowego powinniśmy najpierw kupić wkład kominkowy, ponieważ to od szyby wkładu kominkowego zależy naswza obudowa. Szyba jest przeważnie płaska lub pryzmatyczna.