kominki-unico blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 4.2008

W tradycji Wysp Brytyjskich częstym jest usytuowanie wkładu kominkowego w ścianach zewnętrznych i przy ścianie szczytowej  budynku, co nadaje mu chrakterystyczny wygląd. Niezbyt mroźne zimy umożliwiają takie jego umiejscowienie, natomiast w naszych warunkach klimatycznych wymagałoby to szczególnych rozwiązań technicznych.      

Wkład kominkowy francuski wywodzący się z tradycji pałaców rezydencji, był i jest chętnie naśladowany w innych krajach  europejskich. Kolejne przebudowy, rozbudowy i zmiany rezydencji francuskich królów oddziaływały na całą Europę. Wkłady kominkowe renesansowe, barokowe czy klasyczne miały swój styl architektoniczny, który znajdował odbicie w wyglądzie wkładów kominkowych. Wszyscy szanujący się producenci wkładów kominkowych majaciągle w ofercie modele klasyczne.   

Wkład kominkowy ubogi wywodzi się centralnie umieszczonych palenisk , pełniących równocześnie funkcję kuchni. Takie wkłady kominkowe będące sercem w domu, wznoszono w chatach i domach na wsiach niemal w całej Europie. wkład kominkowy biedny to przede wszystkim wkład kominkowy spełniający maksymalne wymagania użytkowe , a więc palenisko jak źródło ogrzewania, a także miejsce do przygotowania potraw. Wszystkie pomieszczenia w budynku ogrzewane były jednym wkładem kominkowym, stąd jego lokalizacja pośrodku budynku i znaczne rozmiary.


  • RSS