Wkład kominkowy francuski wywodzący się z tradycji pałaców rezydencji, był i jest chętnie naśladowany w innych krajach  europejskich. Kolejne przebudowy, rozbudowy i zmiany rezydencji francuskich królów oddziaływały na całą Europę. Wkłady kominkowe renesansowe, barokowe czy klasyczne miały swój styl architektoniczny, który znajdował odbicie w wyglądzie wkładów kominkowych. Wszyscy szanujący się producenci wkładów kominkowych majaciągle w ofercie modele klasyczne.